Tillbyggnad av hus
- steg-för-steg guide

Välja köksö & köksbord i marmor? DEKÅ berättar allt du behöver tänka på inför en totalrenovering

Tillbyggnad av hus
- steg-för-steg guide

Vill du förhöja värdet och förbättra ditt hem genom att bygga till ett extra utrymme? Kanske överväger du att installera en terrass, en integrerad utomhusdel, en utbyggnad eller en skyddande takkonstruktion. I den här artikeln går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när du ska bygga ut ditt hus. Vi beskriver bland annat vilka krav du kan stöta på för att få genomföra tillbyggnaden och hur du kan förbereda dig på bästa sätt.

En tillbyggnad kan vara mer eller mindre komplicerad. När man föreställer sig en tillbyggnad tänker man kanske att man har ett hus och sen bygger en låda bredvid med en dörr emellan. Den typen av tillbyggnader finns och är ganska okomplicerade att utföra. Enplansvillor och modernare hus är i regel lättare att bygga ut än äldre hus med flera våningsplan som kräver mer tillsyn. Nedan finner du vår steg-för-steg guide som vägleder dig genom hela arbetets gång, från planering till färdig utbyggnad.

Steg 1 - Planera din tillbyggnad

Identifiera byggets syfte

Det första du behöver göra är förstås att fundera på vad du vill få plats med i tillbyggnaden. Kanske behöver du fler sovrum eller så vill du helt enkelt bara få till ett större kök eller vardagsrum. Oavsett vad dina specifika önskemål är kan det vara en god idé att ha en tanke på vad du vill få ut av tillbyggnaden.

Kontakta en arkitekt

När du bestämt dig för att bygga ut ditt hus behöver du anlita en bra arkitekt. En duktig och erfaren arkitekt kan planera tillbyggnaden så att den ser ut som och blir en naturlig del av huset. Konsten är att få till en tillbyggnad som inte ser ut som en tillbyggnad genom att ta hänsyn till det befintliga husets stil och arkitektur.

Att planera en tillbyggnad är ofta en lång process där du som kund har mycket kontakt med arkitekten. Du kommer att spendera mycket tid och pengar på att ta fram rätt underlag och det är därför viktigt att du väljer en arkitekt som du trivs med och litar på.

Utbyggnad av villa i Stockholm - Dekå hjälper dig med tillbyggnad av ditt hus!
Vindsvaning Ostermalm Stockholm badrum gra

Steg 2 - Få bygglov för att bygga ut huset

Bygglov för tillbyggnad

Den andra anledningen till att du behöver anlita en arkitekt är att du kommer behöva söka bygglov och då krävs arkitektritningar. Att få igenom ett bygglov är inte alltid helt enkelt och kraven kan variera beroende på var ditt hus ligger. I kommuner med gamla hus och/eller där alla har liknande estetik är det i regel svårare att få igenom förändringar. Dina planer behöver följa detaljplanen och de områdesbestämmelser som finns och då kommer en duktig och erfaren arkitekt vara till bra hjälp.

När du tillsammans med arkitekten tagit fram preliminära bygglovshandlingar skickas de in till byggnadsnämnden i den kommun huset tillhör. Därefter behandlar de din ansökan och meddelar dig om kompletteringar eller ändringar behövs för att de ska kunna godkänna bygglovet. Att få bygglov kan ta olika lång tid beroende på om du behöver göra några kompletteringar eller inte, men aldrig mer än 20 veckor.

När kommunen beslutat om bygglovet får även grannar chansen att komma med synpunkter eller överklaga beslutet. Vill du läsa mer om bygglov kan du göra det hos Boverket här.

Steg 3 - Välj rätt byggbolag för din tillbyggnad

När du söker efter byggföretag bör du leta efter sådana som har tidigare erfarenhet av tillbyggnader. I Sverige är majoriteten av husen konstruerade av trä, även om fasaden kan vara putsad, så finns det oftast en träkonstruktion bakom. Därför är det viktigt att byggaren har kunskap om träkonstruktioner.

Vid en tillbyggnad krävs det arbete från flera olika yrkesgrupper. Det innebär att du bör anlita en totalentreprenad, där ett och samma företag är ansvarigt för hela byggprojektet. Med totalentreprenad menas att företaget även tar hand om projekteringen, det vill säga att de tar fram alla nödvändiga bygghandlingar som A- och K-ritningar. Det brukar de flesta kunder anlita en arkitekt och konstruktör separat för att ta fram själva. Entreprenaden som ansvarar för själva byggandet kallas då utförandeentreprenad, men de flesta brukar ändå referera till det som totalentreprenad, oavsett om de har ansvar för projekteringen eller inte.

Tillbyggnad av vacker gul villa i Stockholm. Dekå hjälper dig bygga ut huset i Stockholm
Tillbyggnad och renovering av kök i stilren grå färg

Fördelar med att anlita en totalentreprenad

Fördelarna med att välja en totalentreprenad är att du ingår avtal med ett bolag. Det är då totalentreprenaden som planerar in och koordinerar alla yrkesgrupper samt lämnar alla intyg vid färdigställandet.

Väljer du istället att dela upp entreprenaden är det du eller en projektledare som bär samordningsansvaret. Det är ingen idé att kontakta byggbolag för att ta fram en skarp offert förrän du fått bygglov, av den anledningen att tillbyggnaden kan behöva ritas om både en och flera gånger innan den godkänns.

Du kan däremot begära att få ett pris- och tidsestimat när du vet ungefär hur tillbyggnaden ska se ut och hur stor den blir. På så sätt kan du redan i ett tidigt skede få ett hum om vad priset kommer att landa på. När du får in offerter är det viktigt att se till att jämföra innehållet i dem och se till att alla har samma arbetsmoment och material. Annars finns det risk att du väljer några som ser ut att ligga bra i pris men där det i slutändan visar sig att det tillkommer extra kostnader.

Det kan även vara bra att be om referenser från de bolag du begärt offerter från. Har de utfört ett projekt tidigare som liknar ditt kan du höra om det är möjligt att få kontaktuppgifter till den kunden.

Steg 4 - Beslut om byggstart & konstruktionshandlingar

När kommunen beviljat bygglovet behöver de även ge tillåtelse att påbörja bygget. För att de ska kunna godkänna byggstarten krävs konstruktionshandlingar. Konstruktionshandlingar har alltså ingenting med själva bygglovet att göra eftersom det inte rör det estetiska. Det handlar istället om det byggtekniska, och för att få påbörja bygget krävs konstruktionshandlingar som visar att det som planeras att byggas kommer att hålla. Det går ganska snabbt att få fram konstruktionshandlingar när du har ett tydligt och bra underlag.

Steg 5 - Byggstart

Först när allt ovan är på plats kan bygget äntligen sätta igång. Nedan har vi listat några övriga punkter som är bra att ha koll på!

Kvalitetsansvarig för bygglov (KA)

Beroende på hur omfattande din tillbyggnad är kan kommunen kräva att du tar in en extern KA. Deras uppgift är att granska alla handlingar, att de efterföljs samt att se till att bygglagstiftningens krav uppfylls. KA ska även hjälpa till med att ta fram en kontrollplan, se till att den efterlevs och att egenkontroller utförs.

I din bygglovsansökan behöver du ge förslag på vem som ska vara kvalitetsansvarig.

Besiktningsman

Vid större tillbyggnader väljer en del att ta in en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannen har då i uppgift att kontrollera utförda arbeten och se till att allt utförs enligt rådande regelverk. Besiktningsmannen kan även tas in för att besiktiga den befintliga byggnaden för att utvärdera i vilket skick huset är i.

Säkerhetskrav

Säkerheten är en viktig del av rutinerna på arbetsplatsen och det finns tydliga säkerhetskrav som alla byggare behöver förhålla sig till. Det gäller såklart inte bara vid tillbyggnad utan vid alla renoveringar och byggen.

Den eller de entreprenörer du väljer behöver därför ha som rutin att kontrollera arbetsplatsen varje dag för att säkerställa att det är en säker plats att vistas på för anställda och andra som vistas där. Det ska vara ordning och reda, skyddsräcken och liknande byggs där det behövs, det ska inte finnas några stora öppningar i golv, avspärrningar och varningsskyltar ska sättas upp där extra försiktighet är nödvändig.

Markarbete och tillbyggnad

Markarbetet är en viktig del vid tillbyggnader. Marken måste bli jämn, plan och dränerad för att man sedan ska kunna anlägga en bra grund. Vilken typ av grund man lägger beror på husets förutsättningar. Det vanligaste och bästa alternativet är att gjuta en betongplatta eftersom den är tät, har bra bärighet och risken för fuktproblematik är väldigt liten.

Om marken på tomten är ojämn och det är svårt eller kostsamt att skapa en plan betongplatta, kan man istället bygga en krypgrund. En krypgrund innebär att man bygger upp pelare som du sedan bygger en dränerad trägrund ovanpå. I Sverige kallas denna typ av grund ofta för högriskgrund, eftersom risken för fukt är högre. Det är ganska vanligt att äldre hus har krypgrunder, och i vissa fall kan det vara fördelaktigt att fortsätta använda den metoden även vid tillbyggnader.

Geotekniskt utlåtande 

För att avgöra hur grunden ska anläggas kan ibland en geotekniker tas in för att göra en bedömning.

Tak till utbyggnad

Ser ditt tak nytt och fräscht ut är det inte nödvändigt att lägga om taket på hela huset. Då kan det istället räcka med att rengöra plattorna på det befintliga huset för att de ska se ut som de nya plattorna som läggs på tillbyggnaden.

Är takplattorna gamla och slitna så rekommenderar vi att du lägger om hela taket tillsammans med tillbyggnaden. Dels för att få det att se enhetligt ut men också för att se till att taket håller.

Fasad

En del väljer att måla om hela fasaden för att det ska se så enhetligt ut som möjligt när tillbyggnaden är på plats. Det kan vara nödvändigt om färgen eller putsen på det befintliga huset är väldigt slitet och då ändå bör göras om men det är inget du måste göra. Är träpanelen sliten kan du behöva byta ut den helt eller delar av den.

Fönster

Det är inte ovanligt att byta ut eller renovera fönster i samband med en tillbyggnad om de är slitna. Beroende på hur huset ska ventileras kan det vara nödvändigt att renovera husets fönster. I sekelskifteshus är det ofta självdrag vilket innebär att frisk luft kommer in genom fönstren, antingen för att de är otäta eller för att det finns ett inbyggt friskluftsintag.

Lägger du pengar på att köpa ett FTX system kräver det att fönstren är täta.

Då kan man behöva byta till nya fönster. I sekelskifteshus är dock inte ett FTX system att rekommendera.

Om du ska bygga ut ett sekelskifteshus så vill du såklart att de fönster som sätts in i tillbyggnaden liknar de befintliga. Då går det inte att köpa färdiga fönster utan du kommer troligtvis behöva ta in en firma som tillverkar kopior av husets befintliga fönster. I äldre hus brukar glaset i fönstren vara Kulturglas eller gammalt glas som det också kallas.

Värmekälla

Den värmekälla du har är troligtvis anpassad för storleken på det befintliga husets yta. När du sedan bygger ut huset kommer det innebära att du får en större yta som ska värmas upp. Därför kommer du med största sannolikhet behöva uppgradera till en mer kraftfull värmekälla.

Det kan också vara så att värmekällan är gammal och bör bytas ut till en som är mer effektiv. Vill du lägga in golvvärme i huset kräver även det en kraftigare värmekälla än om du bara har radiatorer.

Invändig renovering i samband med tillbyggnaden

Det är möjligt att du behöver renovera eller förändra ytskikten i rummen som ansluts till tillbyggnaden. Detta kan vara nödvändigt på grund av eventuella skador som kan uppstå när du öppnar upp mellan de två byggnaderna, men också för att det på så sätt blir mer enhetligt.

Totalrenovering i samband med tillbyggnad 

Funderar du på att totalrenovera hela huset i samband med tillbyggnaden kan du läsa vår artikel om totalrenovering av villa här.

Kan jag bo hemma medan jag bygger ut huset?

Ska du göra en tillbyggnad där du inte behöver öppna upp mellan byggnaderna förrän den är klar går det bra att bo i huset under tiden. Behöver du däremot öppna upp fasaden är det av säkerhetsskäl inte möjligt att bo i huset under tillbyggnaden, eftersom det då inte är inbrottssäkert.

Vi hoppas att du fått lite bättre koll på hur du ska gå tillväga om du vill bygga ut ditt hus. Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med din tillbyggnad!

Först när allt ovan är på plats kan bygget äntligen sätta igång. Nedan har vi listat några övriga punkter som är bra att ha koll på!

Kvalitetsansvarig för bygglov (KA)

Beroende på hur omfattande din tillbyggnad är kan kommunen kräva att du tar in en extern KA. Deras uppgift är att granska alla handlingar, att de efterföljs samt att se till att bygglagstiftningens krav uppfylls. KA ska även hjälpa till med att ta fram en kontrollplan, se till att den efterlevs och att egenkontroller utförs.

I din bygglovsansökan behöver du ge förslag på vem som ska vara kvalitetsansvarig.

Besiktningsman

Vid större tillbyggnader väljer en del att ta in en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannen har då i uppgift att kontrollera utförda arbeten och se till att allt utförs enligt rådande regelverk. Besiktningsmannen kan även tas in för att besiktiga den befintliga byggnaden för att utvärdera i vilket skick huset är i.

Säkerhetskrav

Säkerheten är en viktig del av rutinerna på arbetsplatsen och det finns tydliga säkerhetskrav som alla byggare behöver förhålla sig till. Det gäller såklart inte bara vid tillbyggnad utan vid alla renoveringar och byggen.

Den eller de entreprenörer du väljer behöver därför ha som rutin att kontrollera arbetsplatsen varje dag för att säkerställa att det är en säker plats att vistas på för anställda och andra som vistas där. Det ska vara ordning och reda, skyddsräcken och liknande byggs där det behövs, det ska inte finnas några stora öppningar i golv, avspärrningar och varningsskyltar ska sättas upp där extra försiktighet är nödvändig.

Markarbete och tillbyggnad

Markarbetet är en viktig del vid tillbyggnader. Marken måste bli jämn, plan och dränerad för att man sedan ska kunna anlägga en bra grund. Vilken typ av grund man lägger beror på husets förutsättningar. Det vanligaste och bästa alternativet är att gjuta en betongplatta eftersom den är tät, har bra bärighet och risken för fuktproblematik är väldigt liten.

Om marken på tomten är ojämn och det är svårt eller kostsamt att skapa en plan betongplatta, kan man istället bygga en krypgrund. En krypgrund innebär att man bygger upp pelare som du sedan bygger en dränerad trägrund ovanpå. I Sverige kallas denna typ av grund ofta för högriskgrund, eftersom risken för fukt är högre. Det är ganska vanligt att äldre hus har krypgrunder, och i vissa fall kan det vara fördelaktigt att fortsätta använda den metoden även vid tillbyggnader.

Geotekniskt utlåtande 

För att avgöra hur grunden ska anläggas kan ibland en geotekniker tas in för att göra en bedömning.

Tak till utbyggnad

Ser ditt tak nytt och fräscht ut är det inte nödvändigt att lägga om taket på hela huset. Då kan det istället räcka med att rengöra plattorna på det befintliga huset för att de ska se ut som de nya plattorna som läggs på tillbyggnaden.

Är takplattorna gamla och slitna så rekommenderar vi att du lägger om hela taket tillsammans med tillbyggnaden. Dels för att få det att se enhetligt ut men också för att se till att taket håller.

Fasad

En del väljer att måla om hela fasaden för att det ska se så enhetligt ut som möjligt när tillbyggnaden är på plats. Det kan vara nödvändigt om färgen eller putsen på det befintliga huset är väldigt slitet och då ändå bör göras om men det är inget du måste göra. Är träpanelen sliten kan du behöva byta ut den helt eller delar av den.

Fönster

Det är inte ovanligt att byta ut eller renovera fönster i samband med en tillbyggnad om de är slitna. Beroende på hur huset ska ventileras kan det vara nödvändigt att renovera husets fönster. I sekelskifteshus är det ofta självdrag vilket innebär att frisk luft kommer in genom fönstren, antingen för att de är otäta eller för att det finns ett inbyggt friskluftsintag.

Lägger du pengar på att köpa ett FTX system kräver det att fönstren är täta.

Då kan man behöva byta till nya fönster. I sekelskifteshus är dock inte ett FTX system att rekommendera.

Om du ska bygga ut ett sekelskifteshus så vill du såklart att de fönster som sätts in i tillbyggnaden liknar de befintliga. Då går det inte att köpa färdiga fönster utan du kommer troligtvis behöva ta in en firma som tillverkar kopior av husets befintliga fönster. I äldre hus brukar glaset i fönstren vara Kulturglas eller gammalt glas som det också kallas.

Värmekälla

Den värmekälla du har är troligtvis anpassad för storleken på det befintliga husets yta. När du sedan bygger ut huset kommer det innebära att du får en större yta som ska värmas upp. Därför kommer du med största sannolikhet behöva uppgradera till en mer kraftfull värmekälla.

Det kan också vara så att värmekällan är gammal och bör bytas ut till en som är mer effektiv. Vill du lägga in golvvärme i huset kräver även det en kraftigare värmekälla än om du bara har radiatorer.

Invändig renovering i samband med tillbyggnaden

Det är möjligt att du behöver renovera eller förändra ytskikten i rummen som ansluts till tillbyggnaden. Detta kan vara nödvändigt på grund av eventuella skador som kan uppstå när du öppnar upp mellan de två byggnaderna, men också för att det på så sätt blir mer enhetligt.

Totalrenovering i samband med tillbyggnad 

Funderar du på att totalrenovera hela huset i samband med tillbyggnaden kan du läsa vår artikel om totalrenovering av villa här.

Kan jag bo hemma medan jag bygger ut huset?

Ska du göra en tillbyggnad där du inte behöver öppna upp mellan byggnaderna förrän den är klar går det bra att bo i huset under tiden. Behöver du däremot öppna upp fasaden är det av säkerhetsskäl inte möjligt att bo i huset under tillbyggnaden, eftersom det då inte är inbrottssäkert.

Vi hoppas att du fått lite bättre koll på hur du ska gå tillväga om du vill bygga ut ditt hus. Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med din tillbyggnad!

Steg 6 - Slutbesiktning och färdigt bygge

I det här steget närmar vi oss nu slutförandet av din tillbyggnad. Det har varit en resa fylld av noggrannhet och engagemang för att förverkliga dina visioner och drömmar för ditt hem. Här är några viktiga steg för att säkerställa ett framgångsrikt avslut på projektet:

Dags att bygga ut huset? DEKÅ hjälper dig med tillbyggnad av hus i Stockholm!

Slutföra sista konstruktionsdetaljerna

När själva byggnadsarbetet är klart återstår det att färdigställa de sista konstruktionsdetaljerna i din tillbyggnad. Det kan innebära att installera dörrar, fönster, elektriska och VVS-system samt att utföra eventuella ytskyddsarbeten och målning.

Granskning och slutbesiktning

Innan du kan betrakta din tillbyggnad som helt färdigställd behöver en slutbesiktning utföras. En kvalitetsansvarig och/eller besiktningsman kommer att granska arbetet och kontrollera att det uppfyller alla gällande byggstandarder och regelverk. Eventuella brister eller felaktigheter kan identifieras och åtgärdas för att säkerställa att din tillbyggnad är säker, funktionell och i enlighet med de fastställda kraven.

DEKÅ Entreprenad - vi hjälper dig med din tillbyggnad

Vi hoppas att du fått lite bättre koll på hur du ska gå tillväga om du vill bygga ut ditt hus. Går du i byggtankar? Tveka inte att kontakta oss på DEKÅ Entreprenad så hjälper vi dig med ditt nästa projekt!