Totalrenovering av källare för bättre
uppvärmning och ett friskare hus

Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad

Totalrenovering av källare för bättre uppvärmning och ett friskare hus

Källaren är troligtvis den del av huset du spenderar minst tid i och som du sällan tänker på. Kanske är det bara när du letar efter något som du inte sett på länge som du inser att du ju faktiskt har lagt undan allt det där som inte används så ofta i just källaren.

Trots att källaren utgör en ganska stor del av huset så är det få som väljer eller ens har möjlighet att nyttja den till annat än förråd. Att renovera källaren är en bra investering inte bara för att få ut mer av ditt hus utan också för att det förlänger husets livslängd.                                

Husets viktigaste funktioner finns i källaren så genom att renovera den skapar du ett friskare hus där alla funktioner fungerar som de ska. Värme stiger uppåt så med en bra källargrund där golvvärme gjuts hjälper hela husets uppvärmning.                                          

I den här artikeln kommer vi att berätta mer om hur en källarrenovering går till, vad som kan vara bra att veta och hur lång tid du kan räkna med att det tar.                         

Varför renovering källare? Boyta, uthyrningsdel, vinkällare, hobbyrum mm

Det finns flera anledningar till varför våra kunder väljer att renovera sina källare. Det kan vara att de vill få till fler sovrum och boyta. Familjen växer eller så har barnen blivit tonåringar och vill ha sitt eget space. Andra vill göra om källaren till en uthyrningsdel för att bättre på hushållsekonomin.                                                        

Vissa kunder vill göra om källarutrymme utifrån sina intressen. Ett stort badrum med bastu, en atelje, ett hobbyrum, vinkällare eller liknande. Sådant som tar plats och som det vanligtvis inte finns utrymme för på resterande våningsplan.                                                                

Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad

En renoverad källare utan radon och fukt

Källare så som de byggdes tidigare i Sverige är för det mesta oisolerade. Det innebär att fukt tränger in och får dem att upplevas som kalla, råa och fuktiga. Källare byggdes inte för att användas som boyta utan för att fungera som förråd, tvättstuga, klädkammare, grovförvaring eller liknande. En del kanske har ett gästrum i källaren som kan nyttjas för en kortare tids övernattning men inte som ett permanent sovrum.

Bortsett från fukt så finns det andra anledningar till att källare sällan är lämpliga som boendemiljö. Det är ofta mörkt och lågt i tak men det kan även finnas asbest i rörisoleringen och det kan förekomma halter av radon. 

Renovera källare före & efter - Isolera källargolv för bättre miljö

Den uppenbara problematiken med källare är som sagt att de är helt oisolerade eller dåligt isolerade. Så det första som behöver göras vid en källarrenovering är helt enkelt att isolera grunden.                                                 

Isolering av källare - Så går det till

Steg 1: Betongen bilas bort och alla avlopp som ligger nedgjutna avlägsnas. Betongplattan brukar vanligtvis vara ca 10 cm tjock.

Steg 2: Under betongen finns 20-30 cm jordmassa som grävs ur för hand eftersom det inte finns utrymme för en grävmaskin.

Steg 3: Här finns det olika vägar att gå. Antingen vill du gjuta den nya grunden där den tidigare grunden låg eller så vill du få till en högre takhöjd i källaren. För att göra det senare behöver du helt enkelt gräva dig nedåt och det kommer med vissa utmaningar.                                 

Beroende på vilken mark ditt hus står på så kan det antingen finnas mer jordmassa om du har tur. Eller så hittar du berg och för att komma ner ytterligare behöver du då spräcka bort berget.                                           

Det går inte att spränga bort berg i källare eftersom det skulle skada husets konstruktion. I stället måste det alltså spräckas bort och där finns det olika metoder på marknaden men oavsett metod är det både kostsamt och tidskrävande.

Husets bärande konstruktion är ofta murad antingen på grundnivå eller en bit under. Kommer du ned djupare i grunden än vad grundmurarna är måste konstruktionen förstärkas.

Steg 4: Har du kommit ned en bit och vill göra om hela grunden inklusive markisoleringen så lägger du först in makadam, en stenkross som fungerar som ett dränerande skikt. Därefter lägger du in isolering som ofta bygger ca 30 cm och på det väljer de flesta att gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan som bygger ca 10 cm. För att få till en riktigt bra grund med modern isolering så krävs det alltså ca 40 cm.

Har du inte grävt ur grunden kan du i stället gjuta med EPS-betong som har en bättre isolerande effekt än den vanliga betongen som låg innan. Då kan du även gjuta in golvvärme och får på så sätt en betydligt bättre grund än den som låg innan men den blir självklart inte lika bra som när du även gör om markisoleringen.

Vi rekommenderar alltid att vattenburen golvvärme läggs in. Dels för att det gör att värmen fördelas på ett jämnt och behagligt sätt men också för att värmen stiger uppåt. Lägger du in vattenburen golvvärme i hela källarplanet hjälper det hela husets uppvärmning på ett kostnadseffektivt sätt. 

Steg 1: Betongen bilas bort och alla avlopp som ligger nedgjutna avlägsnas. Betongplattan brukar vanligtvis vara ca 10 cm tjock.

Steg 2: Under betongen finns 20-30 cm jordmassa som grävs ur för hand eftersom det inte finns utrymme för en grävmaskin.

Steg 3: Här finns det olika vägar att gå. Antingen vill du gjuta den nya grunden där den tidigare grunden låg eller så vill du få till en högre takhöjd i källaren. För att göra det senare behöver du helt enkelt gräva dig nedåt och det kommer med vissa utmaningar.                                 

Beroende på vilken mark ditt hus står på så kan det antingen finnas mer jordmassa om du har tur. Eller så hittar du berg och för att komma ner ytterligare behöver du då spräcka bort berget.                                           

Det går inte att spränga bort berg i källare eftersom det skulle skada husets konstruktion. I stället måste det alltså spräckas bort och där finns det olika metoder på marknaden men oavsett metod är det både kostsamt och tidskrävande.

Husets bärande konstruktion är ofta murad antingen på grundnivå eller en bit under. Kommer du ned djupare i grunden än vad grundmurarna är måste konstruktionen förstärkas.

Steg 4: Har du kommit ned en bit och vill göra om hela grunden inklusive markisoleringen så lägger du först in makadam, en stenkross som fungerar som ett dränerande skikt. Därefter lägger du in isolering som ofta bygger ca 30 cm och på det väljer de flesta att gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan som bygger ca 10 cm. För att få till en riktigt bra grund med modern isolering så krävs det alltså ca 40 cm.

Har du inte grävt ur grunden kan du i stället gjuta med EPS-betong som har en bättre isolerande effekt än den vanliga betongen som låg innan. Då kan du även gjuta in golvvärme och får på så sätt en betydligt bättre grund än den som låg innan men den blir självklart inte lika bra som när du även gör om markisoleringen.

Vi rekommenderar alltid att vattenburen golvvärme läggs in. Dels för att det gör att värmen fördelas på ett jämnt och behagligt sätt men också för att värmen stiger uppåt. Lägger du in vattenburen golvvärme i hela källarplanet hjälper det hela husets uppvärmning på ett kostnadseffektivt sätt. 

Isolera grund & mark - Dränering hus

Om du väljer att göra om både grunden och markisoleringen kommer du med största sannolikhet även att behöva göra en del utvändiga arbeten.

Du kommer troligtvis behöva dränera om huset. Vilket innebär att dagvatten alltså regnvatten leds bort från husets ytterväggar till antingen det kommunala avloppsvattnet eller en stenkista som anläggs i trädgården.

Dränering är olika viktigt beroende på var ditt hus ligger. Är huset beläget högst upp på en topp så kommer det vara en betydligt mindre mängd vatten som samlas mot huset jämfört med om det ligger i en dal.

Det kan vara så att det inte finns någon dränering alls, den kan vara bra, dålig eller gammal. Oavsett så är det värt att undersöka, för hur väl du än bygger grunden och källaren invändigt så kommer du få problem om vatten samlas mot huskroppen.

Hur lång tid tar en renovering av källare?

En totalrenovering av en källare på ca 80 kvm med ny grund (utan att du behöver spräcka berg) tar ca 4 månader och med stenspräckning ca 6 månader. Det är ett väldigt omfattande och tungt jobb att renovera en källare. Alla moment behöver utföras på rätt sätt, kräver mycket arbetskraft och tar tid.

Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering lägenhet Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad

Anlita experter för att renovera källare - Mer hållbart & bäst resultat

Källaren kan ses som husets hjärta, det är där alla funktioner sitter som får huset att fungera. Därför kan det vara en bra investering att passa på att göra om flera delar i källaren när du renoverar den för att förlänga husets livslängd.

Källare och vindar är de mest utmanande renoveringar du kan utföra som privatperson. En källarrenovering låter kanske enkel för att det är ett grövre jobb och inte lika mycket finlir som att t.ex. platsbygga ett kök men det är mycket byggtekniska aspekter att ta hänsyn till (och mycket som kan gå fel).

Det farliga med källare är att det ofta dröjer innan byggfel upptäcks eftersom de sällan syns till en början. Det ser fint ut, det är målat, det sitter ny belysning och har lagts in ett nytt trägolv. Men om källaren är byggd på fel sätt så kommer fukt tränga och då kommer hela källaren behöva göras om från grunden. Därför är det extra viktigt att välja ett erfaret och certifierat bolag för din källarrenovering.

Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad

Byt rörledning för avlopp, vatten & värme för bättre isolering

Hela husets vatten och avloppsförsörjning ansluts i källaren. Därför rekommenderar vi att du i samma veva som du renoverar byter ut alla rörledningar. Det vill säga avlopp-, vatten- och värmerör.

Om du har rör som är dragna på 50-60-talet finns det ofta asbest i rörisoleringen som då behöver saneras av en behörig firma.

Rördragningarna behöver gås igenom och planeras med en VA-konsult eller duktig rörmokare för att se hur de kan dras på bästa sätt och med så få synliga rör i källaren som möjligt.

Radon i hus - Gör en radonmätning vid källarrenovering

När du ska renovera källaren bör du även ta dit någon som mäter om det finns risk för radon. Visar det sig att det gör det så ska ett skydd i form av en radonfläkt eller radonduk.

Uppdatera elcentral i källare - mer effektiv användning av el i huset

Det är inte ovanligt att hela husets elcentral finns installerad i källaren. Den kan vara ny, den kan vara gammal eller så är det en blandning och då kan det vara värt att göra en uppdatering av elen. Du bör åtminstone dra om all el i källaren och installera en ny elcentral som ansluts till de ledningar som går upp i resten av huset.

Installera temporär värmekälla vid renovering källare

Husets värmekälla är nästan alltid placerad i källaren oavsett om du har bergvärme eller en varmvattenberedare. Du kan ha en ny eller gammal värmekälla men oavsett så måste den plockas bort under tiden du renoverar källaren för att sedan sättas tillbaka igen. Det innebär att du kan vara tvungen att installera en temporär värmekälla under tiden.

Renovera källare - Förstärk kontruktion för önskad planlösning

Med största sannolikhet har flera av väggarna i källaren en bärande funktion, förutom ytterväggarna då som givetvis alltid är bärande. Det innebär att du inte kan ändra om planlösningen hur som helst utan att behöva göra ordentliga förstärkningar i konstruktionen.

Fukt påverkar golv & väggar i källare - Välj färg & golv som andas

Om du inte har isolerat om grunden men lägger in ett helt tätt golv som t.ex. en limmad fiskbensparkett med vanliga golvsocklar så kryper fukt in under golvet över tid. Vilket resulterar i att golvet till slut reser sig.

Har du en oisolerad grund måste du därför alltid lägga in ett golv som andas t.ex. klinker, vissa typer av textilmattor eller Nivellsystem. Du behöver även måla med en diffusionsöppen silikatfärg som andas och släpper igenom fukten. Vanlig väggfärg ska du alltså undvika i källare eftersom den är helt tät och med tiden spricker.

DEKÅ Entreprenad - Din totalentreprenad vid källarrenovering

Nu har du lärt dig lite mer om vad det innebär att renovera en källare. Det är som sagt ett krävande projekt men en bra investering eftersom det ökar husets livslängd och resulterar i ett friskare och mer välfungerande hus.

Kontakta oss här så hjälper vi dig med din källarrenovering!

Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad
Renovering källare Danderyd Stockholm - DEKÅ Entreprenad