Allt du behöver veta inför en
totalrenovering av villa

Modernt kök i trä med sidkbänk i marmor - Dekå Entreprenad hjälper dig med totalrenoveringen av din villa i Stockholm

Allt du behöver veta inför en totalrenovering av villa

I den här artikeln tar vi upp vad en totalrenovering av en villa innebär, vilka aspekter man bör ha i åtanke och varför det är av yttersta vikt att säkerställa att hela huset är i gott skick. Det finns många likheter även en del skillnader när det kommer till att totalrenovera en villa jämfört med en lägenhet. Därför har vi valt att koncentrera oss på det som är specifikt för totalrenoveringar av hus i denna artikel. Vill du läsa vår övergripande artikel om totalrenovering hittar du den här och artikeln om vad som är specifikt för totalrenovering av lägenheter här.

Vikten av ett friskt och välmående hus

Den största skillnaden mellan att totalrenovera en villa jämfört med en lägenhet är att du äger hela huset. Det är du som äger och är ansvarig för dess konstruktion, ytterväggar, bjälklag, tak, fönster och värmekälla. Vilket innebär att du har ett större ansvar och incitament att se till att hela huset är friskt. Det är inte så många som bor i lägenhet som funderar på om fastighetens tak kanske skulle behöver bytas ut eller om de borde byta värmekälla eftersom det då är en föreningsfråga.

För dig som villaägare är det däremot du som behöver se till att hela huset är välfungerande och friskt. Lägger du en massa pengar på att totalrenovera din villa utan att se över konstruktionen så kan det få stora konsekvenser. Om du exempelvis väljer att inte byta ut dina tegelpannor och får en vattenläcka genom taket när du precis genomfört en invändig renovering har du omfattande problem. När du ska renovera din villa ska du därför först och främst titta på hur huset mår i sin helhet. För att göra det på bästa sätt rekommenderar vi att du tar in en oberoende besiktningsman.

Nybyggnation Stockholm Villa - DEKÅ Entreprenad

6 saker du bör kontrollera innan du totalrenoverar:

1. Källare

Källaren är en viktig del av huset, man kan faktiskt säga att det är husets hjärta. Det är för det mesta där värmekällan finns och alla rör ansluts. Därför är det viktigt att se till att källaren är renoverad och inte släpper in fukt eller att den inte har helt täta material som på sikt kommer att gå sönder på grund av fuktgenomträngning. Det finns massor att säga om källare, vill du läsa mer om renovering av källare kan du göra det här!

2.  Tak

Även taket är en viktig del av huset och behöver ses över så att det är tätt och inte släpper in regn eller snö.

3. Ytterväggar

Bor du i ett äldre hus är det bra att kontrollera att ytterväggarna är tillräckligt isolerade och tjocka för att du ska kunna värma upp huset på ett bra och energieffektivt sätt och att värmen stannar kvar i huset.

Se till att fasaden är målad eller putsad och hel och fräsch. Har du en fasad i trä är det viktigt att se till att inga plankor börjat ruttna. Är huset murat så kan det släppa igenom fukt men eftersom det inte är ett organiskt material som trä kommer det inte att ruttna. Däremot kan det ändå vara nödvändigt att se över om fukten behöver ledas bort på ett bättre sätt.

4. Fönster

Se till att alla fönster är i bra skick. Bor du i ett sekelskifteshus ventileras huset troligtvis genom självdrag. Antingen genom ett friskluftsintag eller för att fönstren helt enkelt är otäta och släpper igenom luft. Många äldre hus har i regel träfönster. Då är det viktigt att se till att de är i gott skick och inte börjat ruttna. Ofta räcker det med att man renoverar husets fönster istället för att byta ut dem. Skulle de vara i så pass dåligt skick att de inte går att renovera rekommenderar vi att du kontaktar en finsnickare för att tillverka kopior på originalfönstren.

Bor du i ett modernt hus har du troligtvis istället ett inbyggt ventilations- och värmesystem. Då är det viktigt att se till att alla fönster är ordentligt täta och inte släpper in eller ut någon luft.

5. Värmesystem

Det är bra att se över husets värmesystem, vilket skick det är i och vilken kapacitet det har. Idag finns det moderna alternativ som kan vara värda att byta till för att det är mer effektivt. Bergvärme är idag det värmesystem som de flesta rekommenderar att byta till om huset inte har det.

Om du planerar att lägga in golvvärme kan det vara nödvändigt att byta ut husets värmesystem så att det har rätt kapacitet.

6. Ventilation

I lägenhet har du ingen möjlighet att påverka din ventilation, har fastigheten självdrag så är det det som gäller. När du bor i villa har du däremot möjlighet att till exempel att installera mekanisk frånluft i kök och badrum. Har du ett modernt hus kan du även välja att installera ett FTX System som cirkulerar luften vilket är väldigt energieffektivt. Det är ett modernt system som ofta används när man bygger nytt.

1. Källare

Källaren är en viktig del av huset, man kan faktiskt säga att det är husets hjärta. Det är för det mesta där värmekällan finns och alla rör ansluts. Därför är det viktigt att se till att källaren är renoverad och inte släpper in fukt eller att den inte har helt täta material som på sikt kommer att gå sönder på grund av fuktgenomträngning. Det finns massor att säga om källare, vill du läsa mer om renovering av källare kan du göra det här!

2.  Tak

Även taket är en viktig del av huset och behöver ses över så att det är tätt och inte släpper in regn eller snö.

3. Ytterväggar

Bor du i ett äldre hus är det bra att kontrollera att ytterväggarna är tillräckligt isolerade och tjocka för att du ska kunna värma upp huset på ett bra och energieffektivt sätt och att värmen stannar kvar i huset.

Se till att fasaden är målad eller putsad och hel och fräsch. Har du en fasad i trä är det viktigt att se till att inga plankor börjat ruttna. Är huset murat så kan det släppa igenom fukt men eftersom det inte är ett organiskt material som trä kommer det inte att ruttna. Däremot kan det ändå vara nödvändigt att se över om fukten behöver ledas bort på ett bättre sätt.

4. Fönster

Se till att alla fönster är i bra skick. Bor du i ett sekelskifteshus ventileras huset troligtvis genom självdrag. Antingen genom ett friskluftsintag eller för att fönstren helt enkelt är otäta och släpper igenom luft. Många äldre hus har i regel träfönster. Då är det viktigt att se till att de är i gott skick och inte börjat ruttna. Ofta räcker det med att man renoverar husets fönster istället för att byta ut dem. Skulle de vara i så pass dåligt skick att de inte går att renovera rekommenderar vi att du kontaktar en finsnickare för att tillverka kopior på originalfönstren.

Bor du i ett modernt hus har du troligtvis istället ett inbyggt ventilations- och värmesystem. Då är det viktigt att se till att alla fönster är ordentligt täta och inte släpper in eller ut någon luft.

5. Värmesystem

Det är bra att se över husets värmesystem, vilket skick det är i och vilken kapacitet det har. Idag finns det moderna alternativ som kan vara värda att byta till för att det är mer effektivt. Bergvärme är idag det värmesystem som de flesta rekommenderar att byta till om huset inte har det.

Om du planerar att lägga in golvvärme kan det vara nödvändigt att byta ut husets värmesystem så att det har rätt kapacitet.

6. Ventilation

I lägenhet har du ingen möjlighet att påverka din ventilation, har fastigheten självdrag så är det det som gäller. När du bor i villa har du däremot möjlighet att till exempel att installera mekanisk frånluft i kök och badrum. Har du ett modernt hus kan du även välja att installera ett FTX System som cirkulerar luften vilket är väldigt energieffektivt. Det är ett modernt system som ofta används när man bygger nytt.

Nybyggnation Stockholm Villa - DEKÅ Entreprenad

Finns det yta idag som du inte brukar?

Ibland finns det gott om yta kvar i huset som aldrig används, för det mesta på vinden eller i källaren. Då kan det vara värt att ta till vara på den ytan och göra den beboelig.

DEKÅ Entreprenad - vi hjälper dig med din totalrenovering!

Vid en totalrenovering av en villa måste du som kund fatta många estetiska beslut och göra olika val. Dessutom måste material såsom kakel, klinker, köksinredning och golv beställas och levereras. Ett nära och effektivt samarbete mellan vårt företag och dig som kund är därför av stor vikt. För att underlätta processen för dig tar vi på DEKÅ Entreprenad alltid fram detaljerade inköpslistor som specificerar vilka material som behöver beställas. Vi utarbetar även en noggrann tidsplan som tydligt anger när olika leveranser behöver komma för att renoveringen ska fortskrida enligt plan.

Vi har ett omfattande nätverk av arkitekter, inredningsdesigners, konstruktörer och andra experter som kan assistera dig under hela processen med din totalrenovering. Du är välkommen att kontakta oss för att boka in ett möte om du planerar att göra en totalrenovering av din villa.